Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Pisa Design
Yhteystiedot:
Oravanpesä 16
85100 Kalajoki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Pisa Design / Satu Somero
Oravanpesä 16
85100 Kalajoki
044 – 5678 463
satu.somero@pisadesign.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Satu Somero
Pisa Design / Satu Somero
Oravanpesä 16
85100 Kalajoki
044 – 5678 463
satu.somero@pisadesign.fi

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat, yritysasiakkaat joiden kanssa myyntiä tehty tai tehdään. Potentiaaliset asiakkaat jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yrityksen tuotteita kohtaan.
Asiakkaat, yksityishenkilöistä ne joita laskutetaan ja joille tuotteita toimitettu.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen perusteet:
• Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella (tilaus, osto).
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (messuilla kerätty potentiaalista henkilöistä / yrityksistä)
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Asiakassuhteen hoitaminen
• Palveluistamme kertominen ja tiedottaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• Nimi
• Osoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• toimitusosoite jos kyse asiakassuhteesta

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen satu.somero@pisadesign.fi tai kirjeitse osoitteeseen Pisa Design, Oravanpesä 16, 85100 Kalajoki

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai messuilla kerätyn lomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme tietoja Pisa Design Lifestyleshop Aito yritykselle asiakassuhteen ylläpitoa varten. Yritys Pisa Design Lifestyleshop Aito on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Tehden Oy
• My cahsflow ja WordPress

8. Käsittelyn kesto
• Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai kirjanpito lainsäädäntö edellyyttää.
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan lähettämällä pyynnön poistua listalta vastausviestinä markkinointisähköpostiimme.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelee Pisa Designin ja Pisa Design Lifestyleshop Aito Oy:n työntekijät. Sekä tilitoimistomme ja IT-tuki.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Avaamme Pisa Design Lifestyleshop Aito -myymälän Kalajoen Hiekkasärkille Ostoskylä Raittiin
toukokuun lopussa. Ostoskylä tulee olemaan ainutlaatuinen elämyksellinen kokemus jossa on ilo käydä.

Aito shopin tuotevalikoimaan kuuluu vahvasti Pisa Designin pellavatekstiilit sisustukseen, kylpyyn ja asusteiksi. Omien tuotteidemme lisäksi shopista löytyy laadukasta designia, tuotteita joilla on tarina ja joihin on helppo ihastua. Tuotearvoihimme kuuluu kestävän kehityksen mukaisuus, pohjoismainen yksinkertaisuus ja vahva tuote identiteetti.

Haemme Ostoskylä raittiin Aito shoppiin myyjää

Työtehtävät tulevat kattamaan myymälätyöskentelyn kaikki puolet tuotteiden vastaanotosta myyntityöhön ja liikkeen ylläpitoon. Työkielet ovat suomi ja englanti.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, positiivisuutta, visuaalista osaamista ja aitoutta. Toivomme, että osaat työskennellä tuloshakuisesti ja itsenäisesti mitä erilaisimmissa tehtävissä, joita eteen tulee pienyrityksen päivittäisessä toiminnassa. Shopissa toteutetaan paljon erilaisia tempauksia ja toivomme että olet osana ideoimassa ja toteuttamassa niitä.

Odotamme että osaat kohdata erilaisia asiakastilanteita positiivisella otteella ja olet osana tekemässä Aito shopista mielenkiintoisen kohtaamispaikan sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneillemme.

Työtehtäviin ja käytettäviin ohjelmiin perehdytetään.

Katsomme eduksi:
– työkokemus vähittäiskaupan alalla ja / tai design tuotteiden parissa asiakaspalvelu ja myyntitehtävissä
– myyntitaidot
– asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutustaidot
– kassataidot
– suomen ja englannin kielitaidon lisäksi muu kielitaito katsotaan eduksi
– joustavuus ja aktiivisuus
– paineensietokyky
– innostus tuotteitamme kohtaan ja vahva motivaatio oppia lisää
– Shoppi toimii myös verkossa, joten verkkokaupan ylläpito, kehittäminen ja
mainostaminen digitaalisissa kanavissa ovat osa työtäsi. Näiden taitojen osaaminen katsotaan eduksi.

Myymälä on avoinna ma-su kaikkina päivinä ja työajoissa vaihtelevat arki ja viikonlopputyöt.

Vapaamuotoiset hakemukset ja cv:t 13.4.2018 mennessä. Kutsumme haastatteluun valitut henkilökohtaisesti. Lisätietoja antaa Satu Somero 044 5678463, parhaiten tavoitat Sadun viikolla 15 tiistaina tai keskiviikkona 10.-11.4. klo 10-15.

Hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen satu.somero@pisadesign.fi

Pisa Design on vuonna 2003 perustettu yhden naisen tekstiiliyritys Kalajoelta. Yritys aloitti olohuoneen nurkasta, tilaustuotteina kangaspuilla kudotuista pellavaisista katetekstiileistä. 15 vuodessa on kodintekstiilivalikoima lisääntynyt ja mallistoon on tullut myös asusteita.

Pisa Designin tuotteet suunnittelee Satu Somero. Materiaalina tuotteissa on Masters of Linen -pitkäkuituista aivinapellavaa, hieman puuvillaa, kalan nahkaa sekä kierrätettyä, itse purettua videonauhaa.
Masters of Linen -aivinapellava on kasvanut, kehrätty, värjätty (GOTS) ja kudottu kankaaksi Euroopassa. Materiaalilla on muun muassa Öko-Tex-sertifikaatti. Ompelutyö tehdään Virossa. Mallikappaleet, piensarjat sekä uniikkityöt valmistetaan Suomessa. Kaikissa tuotteissamme olennaista on korkea laatu.

Ekologisuus on koko ketjussa itsestäänselvyys. Materiaalit, valmistusmenetelmät sekä työolosuhteet ovat luonnolle, tekijöille sekä käyttäjille turvallisia. Hukkapalat on minimoitu ja nekin käytetään tuotannossa hyödyksi. Suomessa Pisa Designilla on useita jälleen myyjiä sekä oma verkkokauppa. Vientiä on mm. Japaniin, Koreaan, Sveitsiin, Tanskaan, Ruotsiin, Saksaan, Venäjälle ja Englantiin.

Sofisticated and stylish colors
We have picked our new melange colors from the nature, water, wood, earth and flowers. Also the shades of lavender will be present, the calm but still srong color wich stands out in stylish way. Light colors are also needed, they bring the spring light to our home. And we finish with a drop of black witch gives the contrast to otherwise soft color palette.

New products
The new functional Pencil Case is made of Pisa Fabric, textile with linen and videotape, width 23 cm.
Big and multi-functional basket, made of durable Pisa Srong Linen (85 % linen, 15 % cotton) has made comeback to our collection. Two colors, size 52 x 45 cm.
Bag nro10 is our new big bag made of Pisa Fabric in size 42 x 40 cm.
Many has in her wish list a square Tablecloth, it is now available in size 150 x 150 cm, material is Pisa Light Linen (60 % linen, 40 % cotton).

Redesigned products
Our Linen Jacket has got a new style and great big pockets. The material is still Pisa Strong Linen, where is only 15 % cotton.
Also the Napkins have gone through the changes, they have now a new size, the useful 45 x 45 cm. Material is still the Pisa Light Linen.

I hope our new collection with the new color palette will charm you.

If you have any questions please do not hesitate to contact me.

Pisa Designille on myönnetty lähes 30 000 euroa EU:n hankerahaa Suomen rakennerahasto-ohjelmasta kansainvälistymisen edistämiseen. Summa käytetään tänä vuonna ulkomaisille messuille osallistumiseen.
Meidät tapaa jo helmikuussa Saksan Ambiete-messuilla 9.-13.2. Koreassa vierailemme 7.-11.3. Seoul Living Design Fair -messuilla, jonne odotetaan 300 000 kävijää. Alkukesästä lähdemme Japaniin ja loppuvuonna vielä Maison&Objet-messuille Pariisiin.

…veden, maan, puun ja kukkien sävyjä, vahvaa laventelia ja draamaattista mustaa. Eikä Pisan uusi väripaletti unohda vaaleitakaan värejä, ne tuovat tullessaan kevään valon. Olemme poimineet useasta langasta sekoitetut uudet värimme suoraan luonnon ehtymättömästä värikartasta. Tyylillemme uskollisesti sävyt ovat hienostuneita, rauhallisia ja tyylikkäitä.

Uusia tuotteita ja uusia kokoja
Pienten pussukoiden sarjan uutuus on Pisa Fabric -penaali, pituutta sillä on 23 cm. Suuri ja monikäyttöinen tekstiilikori tulee nyt monen vuoden poissaolon jälkeen uudelleen valikoimaan, koko 58 x 45 cm, kaksi väriä. Laukkujen sarjan uutuus on suuri Laukku nro10, koko 42 x 38 cm. Pöytäliinoihin on tulossa neliön muotoisille pöydille sopiva malli, kooltaan 150 x 150 cm.
Pellavatakin malli on uudistunut ja siinä on nyt isot, ihanat taskut.
Servetitkin saavat uuden kätevän koon, 45 x 45 cm.

Käy ihastumassa uutuuksiimme Tuotteet-sivulla, lisäämme uunituoreita kuvia sinne niin nopeasti kuin saamme niitä otetuksi.

HELSINKI 27.11.–3.12.
Kauppakeskus Arabian Joulumarket -tapahtumassa löydät tuotteitamme Mirri Creativen myyntipisteeltä.
www.kauppakeskusarabia.fi/events/-/events/6147/Arabian-Joulumarket

KOKKOLA 7.-31.12.
Kauppakeskus Chydenia 2 krs., popup-myymälä avoinna ma–pe 10–19, la 10–16, su 12–16.

BONGATTAVAA
Tarkkasilmäinen huomaa Pisa-tyynyt mtv3:n Huomenta Suomen sohvalla.
Linnan juhliinkin on suunniteltu ja valmistettu uniikki laukku, jossa kalannahka ja Pisa fabric -kierrätyskangas (videonauhaa ja pellavaa) yhdistyvät.

UUSIA AVAUKSIA MAAILMALLA

USA 26.11.–26.12.
Team Finland järjestää Westfield Winter Wonderland featuring products from Finland -popup-myyntitapahtuman San Franciscossa. Meidän lisäksemme mukana suomalaista designia, ruokaa, muotia ja tapahtumia.

ETELÄ-KOREA 5.–25.12.
Tapaamassa suomalaisuudesta innostuneita korealaisia!
Pisa Design on mukana Lifestylekauppa TRE:n kokoamassa TRE Christmas Market Seoul -popup-tapahtumassa Etelä-Korean Soulissa. Mukana on yli sata suomalaista muoti-, sisustus- ja designbrändiä. Tapahtumapaikkana on suomalaisen jouluiseksi rakennettu 1000 m2 tila lähellä vilkkaita messu- ja ostoskeskuksia.
Helmikuussa olimme ensimmäisen kerran mukana Finnpron Etetä-Korean matkalla ja silloin ainakin laukut, ja erityisesti pellavalaukut kiinnostivat niin, että myimme kaikki loppuun
Pisa Design esittäytyy Soulissa myös yritysasiakkaille ja medialle Finpron järjestämässä Lifestyle Finland -näyttelyssä. Mukana on 20 suomalaista muoti- ja design-alan yritystä. Tilaisuudessa on tarkoitus solmia kontakteja tulevaisuutta varten ja löytää tuotteillemme agentti tai jälleenmyyjiä.

PUOLA 6.12.–31.12.
Osallistumme Finnhome FinlandiaSpot -joulutapahtumaan Poznanissa, jossa sijaitsee Suomi–Puola Opastus- ja Tapaamiskeskus. Joulukuussa Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja organisaatioiden vienti- ja kansainvälistymisprojektiin osallistuvat yritykset esittelevät siellä tuotteitaan.

Jouluun asti…
TANSKA Kööpenhaminalainen Design Werck showroom on täynnä designia, joulukuussa myös Pisa Designin tuotteita. Tänne kannattaa poiketa jo viehättävän kahvilankin vuoksi.
SAKSA Stuttgart, Hannover, Leipzig… joulutoreillakin voi bongata joulukuun ajan Pisa-tuotteita jälleenmyyjämme myyntipisteillä.

Click here to see authentic finnish sauna catalog!

30. elokuun 2016 · Kommentit pois päältä artikkelissa Pisa Designin uusi mallisto Japanissa · Categories: Sekalaiset

Konnichiwa! Pisa Design uusi mallisto Japanissa

Kevät on uuden luomisen aikaa paitsi luonnossa myös Pisa Designilla. Mallistoon tulee voimakkaasti mukaan sininen ja uutuutena ruskean sävyjä. Vihreä pilkahtelee mukana.

Pisa Design suuntaa jälleen kohti henkeäsalpaavan upeaa Japania. Interior Lifestyle Tokio -messut pidetään 1.-3.6., ja Pisa Design on tuotteineen messuosastolla 2-034. Interior Lifestyle Tokio -messut ovat Japanin johtavat design-, sisustus- ja lahjatavaramessut, joissa tavaratalot, jälleenmyyjät ja maahantuojat kohtaavat kansainväliset suunnittelijat. 

Edellisen kerran Pisa Design oli messuilla Tokiossa marraskuussa ja sitä kautta Pisa Design -tekstiilit löysivät tiensä Isetan-tavaratalon kesä tarjontaan. Suunnittelijana ja tekijänä on ollut ihana huomata, miten pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää. Japanissa arvostetaan suomalaista suunnittelua ja laadukkaita luonnonmateriaaleja.

Tervetuloa seuraamaan facebook-sivun kautta, mitä Tokiossa tapahtuu. www.facebook.com/pisadesign/?fref=ts

Suunnittelija Satu Somero, Pisa Design 

Funktionaalisuus on minulle tärkeää, koska haluan valmistaa tuotteita, joilla on tarkoitus ja jotka kestävät jokapäiväistä elämää. Pellavatekstiilit on tehty käytettäväksi joka päivä, arjessa ja juhlassa. Yhtä tärkeä Pisa Designin elementti on ekologisuus. Materiaalit ja valmistusmenetelmät ovat luonnolle, tekijöille ja käyttäjille turvallisia. Hukkapalat on minimoitu ja nekin käytetään tarkkaan hyväksi prototyyppien ja näytetilkkujen valmistamisessa.

Satu Somero, Pisa Designin muotoilija ja yrittäjä

satu.somero@pisadesign.fi, 
044 567 8463, 
Oravanpesä 16, 85100 Kalajoki,
www.pisadesign.fi 

18. lokakuun 2015 · Kommentit pois päältä artikkelissa Pisa Design Tokiossa 25. – 27.11.2015 · Categories: Sekalaiset

Konnichiwa!

Marraskuussa on vuorossa ihmeellinen Japani. Pisa Design on mukana Tokion TIFFT Interior Lifestyle Living -messuilla 25.–27.11.2015. Tuotteeni ovat kiertäneet näyttelyssä Japanissa ennenkin, mutta minulle tämä on ensimmäinen kerta nousevan auringon maassa, joten odotan marraskuuta innolla.

23. syyskuun 2015 · Kommentit pois päältä artikkelissa Habitare 2015 · Categories: Sekalaiset

Syyskuun 9.–13. on taas Habitaren aika. Messukeskuksessa Pisa Designin osastolla 6k70 esittelen uutta mallistoani. Tuotteita voi tuttuun tapaan ostaa suoraan osastolta. Lämpimästi tervetuloa!

23. syyskuun 2015 · Kommentit pois päältä artikkelissa Huraa, Pisa Design sai Formex Formidable -ehdokkuuden! · Categories: Sekalaiset

Elokuussa olimme Tukholmassa Formex-messuilla. Pisa Design oli tällä kertaa mukana Design From Finland -yhteisosastolla. Oli huikea tunne, kun kansainvälinen ammattilaisjury valitsi Pisa Design -pellavapöytäliinan Formex Formidable -muotoilupalkinnon saajaehdokkaaksi. Jury ja kansa valitsevat kilpailun voittajan tammikuussa. Olin todella otettu ehdokkuudesta! Se innoittaa minua luomaan taas uutta. Linkki äänestykseen löytyy tästä:
http://mail.stockholmsmassan.se/b.aspx?vi=12&vid=1183&ucrc=77C6E7E1FORMEX_formidable 2015_nominated-01

23. syyskuun 2015 · Kommentit pois päältä artikkelissa Pisa Design blogeissa · Categories: Sekalaiset

Kiitos bloggaajille, jotka ovat huomioineet postauksissaan Pisa Designin tuotteet. Suunnittelijana tuntuu hyvältä saada palautetta, tämä työ on sydämen asia.

http://www.asuntomessut.fi/blog/pinnan-alla/top-3-habitare-2015#.VfcD1Ga4tL8.facebook

http://www.at-home.fi/2015/09/habitaren-parhaat-palat.html?spref=fb