Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Pisa Design
Yhteystiedot:
Oravanpesä 16
85100 Kalajoki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Pisa Design / Satu Somero
Oravanpesä 16
85100 Kalajoki
044 – 5678 463
satu.somero@pisadesign.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Satu Somero
Pisa Design / Satu Somero
Oravanpesä 16
85100 Kalajoki
044 – 5678 463
satu.somero@pisadesign.fi

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat, yritysasiakkaat joiden kanssa myyntiä tehty tai tehdään. Potentiaaliset asiakkaat jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yrityksen tuotteita kohtaan.
Asiakkaat, yksityishenkilöistä ne joita laskutetaan ja joille tuotteita toimitettu.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen perusteet:
• Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella (tilaus, osto).
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (messuilla kerätty potentiaalista henkilöistä / yrityksistä)
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Asiakassuhteen hoitaminen
• Palveluistamme kertominen ja tiedottaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• Nimi
• Osoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• toimitusosoite jos kyse asiakassuhteesta

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen satu.somero@pisadesign.fi tai kirjeitse osoitteeseen Pisa Design, Oravanpesä 16, 85100 Kalajoki

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai messuilla kerätyn lomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme tietoja Pisa Design Lifestyleshop Aito yritykselle asiakassuhteen ylläpitoa varten. Yritys Pisa Design Lifestyleshop Aito on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Tehden Oy
• My cahsflow ja WordPress

8. Käsittelyn kesto
• Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai kirjanpito lainsäädäntö edellyyttää.
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan lähettämällä pyynnön poistua listalta vastausviestinä markkinointisähköpostiimme.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelee Pisa Designin ja Pisa Design Lifestyleshop Aito Oy:n työntekijät. Sekä tilitoimistomme ja IT-tuki.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Comments closed.